1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. آسیب شناسی/ بافت شناسی
  4. درسنامه پاتولوژی (آسیب شناسی) دکتر مجتبی کرمی
درسنامه پاتولوژی (آسیب شناسی) دکتر مجتبی کرمی طرلان

درسنامه پاتولوژی (آسیب شناسی) دکتر مجتبی کرمی

کد کتاب 132738

کتاب درسنامه پاتولوژی (آسیب شناسی) دکتر مجتبی کرمی

چاپ
زبان
سال نشر
قطع

خرید درسنامه پاتولوژی (آسیب شناسی) دکتر مجتبی کرمی

دارای 3% تخفیف  

درسنامه پاتولوژی (آسیب شناسی) دکتر مجتبی کرمی

کتاب های مرتبط با درسنامه پاتولوژی (آسیب شناسی) دکتر مجتبی کرمی