<
  1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. طب داخلی
  4. تست قلب دکتر کرمی Think & Learn
تست قلب دکتر کرمی  Think & Learn طرلان
تست قلب دکتر کرمی  Think & Learn طرلان طرلان  

تست قلب دکتر کرمی Think & Learn

کد کتاب 132699

کتاب تست قلب دکتر کرمی  Think & Learn

زبان
سال نشر
قطع
نوبت چاپ

خرید تست قلب دکتر کرمی Think & Learn

دارای 3% تخفیف  

کتاب تست قلب دکتر کرمی  Think & Learn

شامل تست های شناسنامه دار و تالیفی قلب و عروق – مناسب برای مرور امتحانات دستیاری و پیش کارورزی

منطبق بر رفرنس اصلی داخلی هاریسون ۲۰۱۶ و مبانی طب داخلی سسیل

کتاب های مرتبط با تست قلب دکتر کرمی Think & Learn