1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. ارتوپدی
  4. تست روماتولوژی دکتر کرمی Think & Learn
تست روماتولوژی دکتر کرمی  Think & Learn طرلان

تست روماتولوژی دکتر کرمی Think & Learn

کد کتاب 132688

کتاب تست روماتولوژی دکتر کرمی  Think & Learn

تعداد صفحه
424
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید تست روماتولوژی دکتر کرمی Think & Learn

دارای 3% تخفیف  

کتاب تست روماتولوژی دکتر کرمی  Think & Learn

فصل 1: برخورد با بیماران روماتولوژیک

فصل 2: کمردرد

فصل 3: درد گردن و شانه

فصل 4: استئوآرتریت

فصل 5: آرتریت سپتیک

فصل 6: اختلالات اطراف مفصلی

فصل 7: بیماری های عضله

فصل 8: آرتریت روماتویید

فصل 9: لوپوس اریتماتوی سیستمیک

فصل 10: اسپوندیلوآرتریت

فصل 11: اسکلروز سیستمیک

فصل 12: واسکولیت سیستمیک

فصل 13: آرتروپاتی های ناشی از کریستال

فصل 14: سندرم شوگرن

فصل 15: تظاهرات روماتولوژیک اختلالات سیستمیک

فصل 16: استئوپروز

آزمون نهایی

کتاب های مرتبط با تست روماتولوژی دکتر کرمی Think & Learn