<
  1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. هماتولوژی/ بانک خون
  4. تست هماتولوژی دکتر کرمی Think & Learn
تست هماتولوژی دکتر کرمی  Think & Learn طرلان
تست هماتولوژی دکتر کرمی  Think & Learn طرلان طرلان  

تست هماتولوژی دکتر کرمی Think & Learn

کد کتاب 132685

کتاب تست هماتولوژی دکتر کرمی  Think & Learn

تعداد صفحه
472
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید تست هماتولوژی دکتر کرمی Think & Learn

دارای 3% تخفیف  

کتاب تست هماتولوژی دکتر کرمی  Think & Learn

فصل 1: آنمی

فصل 2: پلی سیتمی

فصل 3: کم خونی فقر آهن

فصل 4: اختلالات هموگلوبین

فصل 5: آنمی های مگالوبلاستیک

فصل 6: آنمی های همولیتیک

فصل 7: نارسایی مغز استخوان

فصل 8: هموستاز طبیعی

فصل 9: اختلالات هموستاز

فصل 10: اختلالات ترومبوتیک

فصل 11: انتقال خون

فصل 12: لوسمی میلوییدی حاد

فصل 13: لوسمی میلوییدی مزمن

فصل 14: پیشگیری و تشخیص زودرس سرطان

فصل 15: سندرم های پارانئوپلاستیک

فصل 16: بیولوژی سرطان

فصل 17: سرطان ریه

فصل 18: سرطان های گوارشی

فصل 19: سرطان های ادراری تناسلی

فصل 20: سرطان پستان

فصل 21: تومورهای توپر

فصل 22: عوارض سرطان

فصل 23: اصول درمان سرطان

فصل 24: مراقبت های تسکینی

فصل 25: طب سالمندان

فصل 26: سوء مصرف الکل و مواد

فصل 27: لوسمی و لنفوم

آزمون نهایی

کتاب های مرتبط با تست هماتولوژی دکتر کرمی Think & Learn