<
  1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. اطفال/ کودکان
  4. تست کودکان 3 عفونی دکتر مجتبی کرمی Think & Learn
تست کودکان 3 عفونی دکتر مجتبی کرمی  Think & Learn طرلان
تست کودکان 3 عفونی دکتر مجتبی کرمی  Think & Learn طرلان طرلان  

تست کودکان 3 عفونی دکتر مجتبی کرمی Think & Learn

کد کتاب 132684

کتاب تست کودکان 3 عفونی دکتر مجتبی کرمی  Think & Learn

زبان
سال نشر
قطع
نوبت چاپ

خرید تست کودکان 3 عفونی دکتر مجتبی کرمی Think & Learn

دارای 3% تخفیف  

کتاب تست کودکان 3 عفونی دکتر مجتبی کرمی – Think & Learn

شامل مباحث: عفونی و واکسیناسیون کشور ایران

منطبق بر رفرنس مبانی طب کودکان نلسون ۲۰۱۹ – منبع اعلام شده امتحانات دستیاری و پیش کارورزی ۱۴۰۰

کتاب های مرتبط با تست کودکان 3 عفونی دکتر مجتبی کرمی Think & Learn