1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. اطفال/ کودکان
  4. تست کودکان 1 دکتر مجتبی کرمی Think & Learn
تست کودکان 1 دکتر مجتبی کرمی  Think & Learn تیمورزاده

تست کودکان 1 دکتر مجتبی کرمی Think & Learn

کد کتاب 132682

کتاب تست کودکان ۱ دکتر مجتبی کرمی  Think & Learn

زبان
سال نشر
قطع
نوبت چاپ

خرید تست کودکان 1 دکتر مجتبی کرمی Think & Learn

دارای 10% تخفیف  

کتاب تست کودکان ۱ دکتر مجتبی کرمی  Think & Learn

شامل تست های شناسنامه دار و تالیفی بر اساس رفرنس اصلی امتحانات دستیاری و پیش کارورزی مبانی طب کودکان نلسون ۲۰۱۹

تک جلدی سیمی شده

شامل مباحث درسنامه کودکان ۱ یعنی نوزادان و ژنتیک

کتاب های مرتبط با تست کودکان 1 دکتر مجتبی کرمی Think & Learn