1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. طب داخلی
  4. تست کلیه نفرولوژی دکتر کرمی Think & Learn
تست کلیه نفرولوژی دکتر کرمی  Think & Learn طرلان
تست کلیه نفرولوژی دکتر کرمی  Think & Learn طرلان طرلان  

تست کلیه نفرولوژی دکتر کرمی Think & Learn

کد کتاب 132681

کتاب تست کلیه نفرولوژی دکتر مجتبی کرمی  Think & Learn

تعداد صفحه
384
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید تست کلیه نفرولوژی دکتر کرمی Think & Learn

دارای 10% تخفیف  

کتاب تست کلیه نفرولوژی دکتر مجتبی کرمی  Think & Learn

منطبق بر رفرنس داخلی امتحانات دستیاری و پیش کارورزی داخلی هاریسون و سسیل

شامل تست های تالیفی و شناسنامه دار

کتاب تست کلیه نفرولوژی دکتر مجتبی کرمی  Think & Learn

فصل 1: نحوه برخورد با بیمار دچار بیماری کلیوی

فصل 2: اختلالات آب و الکترولیت

فصل 3: اختلالات اسید و باز

فصل 4: اختلالات کلسیم

فصل 5: بیماری های گلومرولی

فصل 6: بیماری های غیرگلومرولی

فصل 7: اختلالات عروقی کلیه

فصل 8: آسیب حاد کلیه

فصل 9: بیماری مزمن کلیه

فصل 10: عفونت های ادراری

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند