1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. فیزیولوژی
  4. خلاصه فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال 2021
خلاصه فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال 2021 ارجمند
خلاصه فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال 2021 ارجمند ارجمند  

خلاصه فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال 2021

کد کتاب 132680

کتاب خلاصه فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال 2021

ویرایش چهاردهم

تعداد صفحه
756
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
نوبت چاپ

خرید خلاصه فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال 2021

دارای 2% تخفیف  

کتاب خلاصه فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال 2021

بخش اول : مقدمه ای بر فیزیولوژی: سلول و فیزیولوژی عمومی

بخش دوم : فیزیولوژی غشاء، عصب و عضله

بخش سوم : قلب

بخش چهارم : گردش خون

بخش پنجم : کلیه ها و مایعات بدن

بخش ششم : سلول های خونی، ایمنی و انعقاد خون

بخش هفتم : تنفس

بخش هشتم : فیزیولوژی هوانوردی، فضا و غواصی در اعماق دریا

بخش نهم : دستگاه عصبی: (1) اصول کلی و فیزیولوژی دستگاه های حسی

بخش دهم : دستگاه عصبی: (2) حس های ویژه

بخش یازدهم : دستگاه عصبی : نوروفیزیولوژی حرکتی و انسجامی

بخش دوازدهم : فیزیولوژی دستگاه گوارش

بخش سیزدهم : متابولیسم و تنظیم دما

بخش چهاردهم : غدد درون ریز و تولید مثل

بخش پانزدهم : فیزیولوژی ورزشی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند