1. انتشارات جعفری نوین
  2. دندانپزشکی
  3. مجموعه سوالات
  4. Eksir اکسیر آبی مجموعه سوالات تالیفی مسیر های پالپ 2021
دارای 10% تخفیف
Eksir اکسیر آبی مجموعه سوالات تالیفی مسیر های پالپ 2021 آرتین طب

Eksir اکسیر آبی مجموعه سوالات تالیفی مسیر های پالپ 2021

کد کتاب 132678

کتاب Eksir اکسیر آبی مجموعه سوالات تالیفی مسیر های پالپ 2021

همراه با پاسخ تشریحی

چاپ
تک رنگ
زبان
فارسی
سال نشر
1400
قطع
وزیری
نوبت چاپ
اول

خرید کتاب Eksir اکسیر آبی مجموعه سوالات تالیفی مسیر های پالپ 2021

|

Eksir اکسیر آبی مجموعه سوالات تالیفی مسیر های پالپ 2021


Eksir اکسیر آبی مجموعه سوالات تالیفی مسیر های پالپ 2021

تصویر 1 کتاب Eksir اکسیر آبی مجموعه سوالات تالیفی مسیر های پالپ 2021

کتاب Eksir اکسیر آبی مجموعه سوالات تالیفی مسیر های پالپ 2021

سؤالات فصل 3: ضایعات تقلیدکننده از بیماری های اندودانتیک
سؤالات فصل 4: تشخیص دندان درد با منشأ غیردندانی
سؤالات فصل 6: کنترل درد
سؤالات فصل 7: مورفولوژی دندانی و تهیه حفره دسترسی پالپی
سؤالات فصل 8: تمیز کردن و شکل دادن سیستم کانال ریشه
سؤالات فصل 9: پرکردگی سیستم کانال ریشه پاکسازی و شکلدهی شده
سؤالات فصل 10:درمان مجدد غیرجراحی
سؤالات فصل 11:جراحی پريرادیکولار
سؤالات فصل 18:تحلیل ریشه
سؤالات فصل 19:مدیریت اورژانس های اندودانتیک
سؤالات فصل 20:مدیریت حوادث ایاتروژنیک
سؤالات فصل 21:نقش اندودانتیک پس از آسیب های تروماتیک دندانی
سؤالات فصل 22:ترك و شکستگی های مزمن
پاسخهاي تشریحی فصل