1. انتشارات جعفری نوین
  2. پیراپزشکی
  3. هوشبری
  4. درسنامه جامع هوشبری
درسنامه جامع هوشبری پرستش
درسنامه جامع هوشبری پرستش پرستش  

درسنامه جامع هوشبری

کد کتاب 132675

کتاب درسنامه جامع هوشبری

مراقبت های ویژه icu وccu بیماری شناسی

تعداد صفحه
700
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید درسنامه جامع هوشبری

دارای 20% تخفیف  

فصل اول: کلیات فارماکولوژی

فصل دوم: فارماکودینامیک داروها«بخش اول»

فصل سوم: فارمودینامیک داروها«بخش دوم»

فصل چهارم: فارماکودینامیک داروها«بخش سوم»

فصل پنجم: فارماکوکینتیک داروها«بخش اول»

فصل ششم: فارماکوکینتیک داروها«بخش دوم»

و.....

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند