1. انتشارات جعفری نوین
  2. طب سنتی
  3. کتاب تندرستی و مهارت های سالم زیستن با طب سنتی
کتاب تندرستی و مهارت های سالم زیستن با طب سنتی چوگان

کتاب تندرستی و مهارت های سالم زیستن با طب سنتی

کد کتاب 103267

کتاب طب سنتی

کتاب تندرستی و مهارت های سالم زیستن با طب سنتی

این کتاب شامل 8 فصل می باشد .

  1. مبانی طب سنتی ایران
  2. مفردات غذایی و گیاهی در طب سنتی ایرانی
  3. اصطلاحات و لغت شناسی در طب سنتی ایرانی
  4. مروری بر گیاهان داروئی شاخص در طب سنتی ایرانی
  5. نمونه سوالات آزمون های طب سنتی
  6. تشریح و آناتومی بدن با عکس
  7. جداول و پیوست ها
  8. آلبوم عکس گیاهان داروئی در طب سنتی ایران
تعداد صفحه
566
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید کتاب تندرستی و مهارت های سالم زیستن با طب سنتی

کتاب طب سنتی

کتاب تندرستی و مهارت های سالم زیستن با طب سنتی

در طب سنتی ایران هر فرد حالت و طبیعت مزاج یا ارگانیسم بدن خود را نسبت به غذاهای سرد یا گرم تشخیص میدهد و در مصرف آنها رعایت اعتدال را مینماید تا دچار عوارض گوارشی نگردد .

 

کتاب های مرتبط با کتاب تندرستی و مهارت های سالم زیستن با طب سنتی