1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. پرستاری
  4. مجموعه سوالات مدیریت پرستاری
مجموعه سوالات مدیریت پرستاری بشری
مجموعه سوالات مدیریت پرستاری بشری بشری  

مجموعه سوالات مدیریت پرستاری

کد کتاب 132669

کتاب مجموعه سوالات مدیریت پرستاری

تعداد صفحه
243
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید مجموعه سوالات مدیریت پرستاری

دارای 20% تخفیف  

کتاب مجموعه

نظریه های مدیریت

سازمان و مدیریت

برنامه ریزی

سازماندهی و ارتباطات

مشکل گشایی و تصمیم گیری

هدایت و کنترل

بودجه بندی

نیروی انسانی

بهسازی نیروی انسانی

انگیزش

رهبری

سوالات مدیریت پرستاری

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند