<
  1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. آسیب شناسی/ بافت شناسی
  4. مجموعه سوالات بورد و ارتقاء آسیب شناسی 97 همراه با پاسخ تشریحی کامل
مجموعه سوالات بورد و ارتقاء آسیب شناسی 97 همراه با پاسخ تشریحی کامل آرتین طب
مجموعه سوالات بورد و ارتقاء آسیب شناسی 97 همراه با پاسخ تشریحی کامل آرتین طب آرتین طب  

مجموعه سوالات بورد و ارتقاء آسیب شناسی 97 همراه با پاسخ تشریحی کامل

کد کتاب 132660

کتاب مجموعه سوالات بورد و ارتقاء آسیب شناسی 97 همراه با پاسخ تشریحی کامل

بر اساس آخرین منابع اعلام شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

چاپ
زبان
سال نشر
قطع
نوبت چاپ

خرید مجموعه سوالات بورد و ارتقاء آسیب شناسی 97 همراه با پاسخ تشریحی کامل

دارای 5% تخفیف  

کتاب مجموعه سوالات بورد و ارتقاء آسیب شناسی 97 همراه با پاسخ تشریحی کامل

کتاب های مرتبط با مجموعه سوالات بورد و ارتقاء آسیب شناسی 97 همراه با پاسخ تشریحی کامل