1. انتشارات جعفری نوین
  2. طب سنتی
  3. کتاب پنج رساله طبی
کتاب پنج رساله طبی چوگان
کتاب پنج رساله طبی چوگان چوگان  

کتاب پنج رساله طبی

کد کتاب 103264

کتاب طب سنتی

کتاب پنج رساله طبی

فهرست مطالب

  1. رساله ادویه مفرده و مرکبه
  2. رساله چوب چینی و قهوه و چایی خطایی
  3. رساله معاجعه مرض وبا
  4. رساله تشریح
  5. رساله پادزهر حکیم عمادالدین محمود علیه الرحمه قرن دهم هجری قمری
  6. نمایه ها
تعداد صفحه
186
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید کتاب پنج رساله طبی

دارای 10% تخفیف  

کتاب پنج رساله طبی

برای مکتب طب سنتی ایران ویژگی چندی میتوان برشمرد ، از جمله آنکه این میراث کهن ، نه فقط یک متد و شیوه درمان که یک نظام جامع طبی است که هم در آذاب و هم در تدابیر نگاهداشت تندرستی سخنان کاربردی بسیاری دارد، و هم در سبب شناسی و تشخیص بیماریها دیدگاهی فراگیر و گسترده عرضه میکند، و هم در درمان از اقسام شیوه های گوناگون یعنی از کاربرد اشکال متنوعی از موغاد زیستی طبیعی و اعمال روش های دستی تا رویکردهای روانی و روحانی بهره می گیرد.

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند