1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. اطفال/ کودکان
  4. بیماری‌های ریوی کودکان کندیگ جلد3 بیماری‌های ریوی در بخش مراقبت‌های ویژه و آسم
بیماری‌های ریوی کودکان کندیگ جلد3 بیماری‌های ریوی در بخش مراقبت‌های ویژه و آسم جامعه نگر

بیماری‌های ریوی کودکان کندیگ جلد3 بیماری‌های ریوی در بخش مراقبت‌های ویژه و آسم

کد کتاب 132478

کتاب بیماری‌های ریوی کودکان کندیگ جلد3

بیماری‌های ریوی در بخش مراقبت‌های ویژه و آسم

تعداد صفحه
251
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید بیماری‌های ریوی کودکان کندیگ جلد3 بیماری‌های ریوی در بخش مراقبت‌های ویژه و آسم

دارای 10% تخفیف  

کتاب بیماری‌های ریوی کودکان کندیگ جلد3 بیماری‌های ریوی در بخش مراقبت‌های ویژه و آسم

جلد سوم از ترجمه کتاب Kendig's Disorders of The Respiratory Tract in Children, 9th ed, 2019

 مناسب برای پزشکان، استادان، متخصصان و دستیاران تخصصی و فوق تخصصی رشته‌های مختلف اطفال

 شامل مباحث بیماری‌های ریوی در بخش مراقبت‌های ویژه و آسم

کتاب بیماری‌های ریوی کودکان کندیگ جلد3 بیماری‌های ریوی در بخش مراقبت‌های ویژه و آسم

بخش 3 : بیماری‌های ریوی در بخش مراقبت‌های ویژه

بخش 4 : آسم

کتاب های مرتبط با بیماری‌های ریوی کودکان کندیگ جلد3 بیماری‌های ریوی در بخش مراقبت‌های ویژه و آسم