1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. بیهوشی
  4. تاس بیهوشی میلر
تاس بیهوشی میلر علمی سنا
تاس بیهوشی میلر علمی سنا علمی سنا  

تاس بیهوشی میلر

کد کتاب 132468

کتاب تاس بیهوشی میلر

تعداد صفحه
310
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید تاس بیهوشی میلر

دارای 15% تخفیف  

کتاب تاس بیهوشی میلر

فصل اول: اصول پایه فارماکولوژی

فصل دوم: فیزیولوژی بالینی قلبی و ریوی

فصل سوم: سیستم عصبی خودکار

فصل چهارم: هوشبرهای استنشاقی

فصل پنجم: هوشبرهای داخل وریدی

فصل ششم: مخدرها

فصل هفتم: بیحس کننده‌های موضعی

فصل هشتم: شلکننده‌های عضالنی

فصل نهم: سمیت عصبی دارهای بیهوشی

فصل دهم: درمانها و ارزیابی‌های پیش از جراحی

فصل یازدهم: انتخاب تکنیک بیهوشی

فصل دوازدهم: بخش سیستم بیهوشی (سیستم‌های بیهوشی رسان)

فصل سیزدهم: اداره هوایی

فصل چهاردهم: بیحس اسپانیال و اپیدورال

فصل پانزدهم:بلوک اعصاب محیطی

فصل شانزدهم: نحوه قرارگیری بیمار و خطرات همراه

فصل هفدهم: مونیتورینگ حین بیهوشی

فصل هجدهم: تعادل اسید و باز و آنالیز گازهای خون

فصل نوزدهم: بخش هموستاز

فصل بیستم: مدیریت مایع درمانی

فصل بیست و یکم: انتقال خون

فصل بیست و دوم: بیماری‌های قلبی- عروقی

فصل بیست و سوم: بیماری‌های مادرزادی قلبی

فصل بیست و چهارم: بیماری‌های ریوی مزمن و بیهوشی در جراحی توراسیک

فصل بیست و پنجم: بیماری‌های کبدی و کلیوی و مجاری صفراوی

فصل بیست و ششم: بیماریهای تغذیهای و گوارشی

فصل بیست و هفتم: بیماری‌های سیستم عصبی مرکزی

فصل بیست و هشتم: بیماری‌های چشم، گوش، حلق و بینی

فصل بیست و نهم: بیهوشی در جراحی ارتوپدی

فصل سی‌ام: مامایی

فصل سی و یکم: بیماریهای کودکان

فصل سی و دوم: بیماران سالمند

فصل سی و سوم: پیوند عضو

فصل سی و چهارم: بیهوشی در بیماران سرپایی

فصل سی و پنجم: اقدامات بیهوشی در خارج از اتاق عمل

فصل سی و ششم: ریکاوری پس از بیهوشی

فصل سی و هفتم: مدیریت درد حول و حوش عمل

فصل سی و هشتم: مراقبت‌های ویژه

فصل سی و نهم: بیهوشی تروما

فصل چهلم: مدیریت درد مزمن

فصل چهل و یکم: احیای قلبی ریوی

فصل چهل و دوم: مدیریت اتاق عمل

فصل چهل و سوم: هوشیاری طی بیهوشی

فصل چهل و چهارم: کیفیت و ایمنی بیمار در مراقبت از بیهوشی

فصل چهل و پنجم:مراقبت تسکینی

فصل چهل و ششم: پزشکی خواب و بیهوشی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند