1. انتشارات جعفری نوین
  2. دندانپزشکی
  3. خلاصه کتاب
  4. CDR چکیده مراجع دندانپزشکی بی حسی موضعی مالامد 2020
CDR چکیده مراجع دندانپزشکی بی حسی موضعی مالامد 2020 شایان نمودار
CDR چکیده مراجع دندانپزشکی بی حسی موضعی مالامد 2020 شایان نمودار شایان نمودار  

CDR چکیده مراجع دندانپزشکی بی حسی موضعی مالامد 2020

کد کتاب 132465

کتاب CDR چکیده مراجع دندانپزشکی بی حسی موضعی مالامد 2020

تعداد صفحه
227
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید CDR چکیده مراجع دندانپزشکی بی حسی موضعی مالامد 2020

دارای 15% تخفیف  

کتاب CDR چکیده مراجع دندانپزشکی بی حسی موضعی مالامد 2020

بخش اول: داروها

  فصل1-نوروفیزیولوژی

  فصل2-فارماکولوژی داروهای بی حسی

  فصل3-فارماکولوژی تنگ کننده های عروقی

  فصل4-عملکرد کلینیکی عوامل دارویی خاص

بخش دوم: تجهیزات The Armametarium

  فصل5-سرنگ

  فصل6-سوزن

  فصل7-کارتریج

  فصل8-تجهیزات تکمیلی

  فصل9-آماده سازی تجهیزات

بخش سوم: تکنیک های بی حسی منطقه ای در دندانپزشکی

  فصل10-ارزیابی بالینی و فیزولوژیک

  فصل11-مبانی تکنیک تزریق

  فصل12-آناتومی

  فصل13-تکنیک های ایجاد بی حسی در فک بالا

  فصل14-تکنیک های ایجاد بی حسی در فک پایین

  فصل15-تکنیک های تزریق مکمل

  فصل16-ملاحضات بی حسی در درمان های تخصصی دندانپزشکی

بخش چهارم: عوارض داروهای بی حسی،تغییرات روش های کنترل درد در سال های اخیر و آینده

 فصل17-عوارض و مشکلات موضعی

 فصل18-عوارض سیستمیک

 فصل19-تغییرات روش های کنترل درد در سال های آینده

  فصل20-گرایش های آینده در کنترل درد

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند