1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. طب داخلی
  4. مجموعه سوالات و پاسخ های تشریحی آزمون ورودی دستیار فوق تخصصی داخلی 1399
مجموعه سوالات و پاسخ های تشریحی آزمون ورودی دستیار فوق تخصصی داخلی 1399 آرتین طب

مجموعه سوالات و پاسخ های تشریحی آزمون ورودی دستیار فوق تخصصی داخلی 1399

کد کتاب 132451

مجموعه سوالات و پاسخ های تشریحی آزمون ورودی دستیار فوق تخصصی داخلی 1399

بر اساس هاریسون 2018

چاپ
تک رنگ
زبان
فارسی
سال نشر
1400
قطع
وزیری
نوبت چاپ
اول

خرید کتاب مجموعه سوالات و پاسخ های تشریحی آزمون ورودی دستیار فوق تخصصی داخلی 1399

|

مجموعه سوالات و پاسخ های تشریحی آزمون ورودی دستیار فوق تخصصی داخلی 1399


مجموعه سوالات و پاسخ های تشریحی آزمون ورودی دستیار فوق تخصصی داخلی 1399

تصویر 1 کتاب مجموعه سوالات و پاسخ های تشریحی آزمون ورودی دستیار فوق تخصصی داخلی 1399

کتاب مجموعه سوالات و پاسخ های تشریحی آزمون ورودی دستیار فوق تخصصی داخلی 1399