1. انتشارات جعفری نوین
  2. دندانپزشکی
  3. مرجع
  4. جراحی دهان، فک و صورت فونسکا 2018 جلد 6 جراحی شکاف و کرانیوفیشیال
جراحی دهان، فک و صورت فونسکا 2018 جلد 6 جراحی شکاف و کرانیوفیشیال شایان نمودار
جراحی دهان، فک و صورت فونسکا 2018 جلد 6 جراحی شکاف و کرانیوفیشیال شایان نمودار شایان نمودار  
جراحی دهان، فک و صورت فونسکا 2018 جلد 6 جراحی شکاف و کرانیوفیشیال شایان نمودار شایان نمودار  
جراحی دهان، فک و صورت فونسکا 2018 جلد 6 جراحی شکاف و کرانیوفیشیال شایان نمودار شایان نمودار  
جراحی دهان، فک و صورت فونسکا 2018 جلد 6 جراحی شکاف و کرانیوفیشیال شایان نمودار شایان نمودار  

جراحی دهان، فک و صورت فونسکا 2018 جلد 6 جراحی شکاف و کرانیوفیشیال

کد کتاب 132440

کتاب جراحی دهان، فک و صورت فونسکا ۲۰۱۸ جلد 6 جراحی شکاف و کرانیوفیشیال

ویرایش علمی: دکتر حامد کرمانی

تعداد صفحه
325
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید جراحی دهان، فک و صورت فونسکا 2018 جلد 6 جراحی شکاف و کرانیوفیشیال

دارای 20% تخفیف  

کتاب جراحی دهان، فک و صورت فونسکا ۲۰۱۸ جلد 6 جراحی شکاف و کرانیوفیشیال

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند