<
  1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. روانشناسی شناختی
  4. شناخت‌درمانی مبتنی بر محاکمه
شناخت‌درمانی مبتنی بر محاکمه ارجمند
شناخت‌درمانی مبتنی بر محاکمه ارجمند ارجمند  

شناخت‌درمانی مبتنی بر محاکمه

کد کتاب 132438

کتاب شناخت‌درمانی مبتنی بر محاکمه

مجموعه تندآموز رفتاردرمانی‌شناختی

تعداد صفحه
168
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید شناخت‌درمانی مبتنی بر محاکمه

دارای 3% تخفیف  

کتاب شناخت‌درمانی مبتنی بر محاکمه

کتاب های مرتبط با شناخت‌درمانی مبتنی بر محاکمه