<
  1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. پرستاری
  4. مبانی پرستاری کوزیر و ارب 2021 باورها و عملکردهای بهداشت و سلامت جلد پنجم
مبانی پرستاری کوزیر و ارب 2021 باورها و عملکردهای بهداشت و سلامت جلد پنجم جامعه نگر
مبانی پرستاری کوزیر و ارب 2021 باورها و عملکردهای بهداشت و سلامت جلد پنجم جامعه نگر جامعه نگر  

مبانی پرستاری کوزیر و ارب 2021 باورها و عملکردهای بهداشت و سلامت جلد پنجم

کد کتاب 132369

کتاب مبانی پرستاری کوزیر و ارب 2021 باورها و عملکردهای بهداشت و سلامت جلد پنجم

تعداد صفحه
116
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید مبانی پرستاری کوزیر و ارب 2021 باورها و عملکردهای بهداشت و سلامت جلد پنجم

دارای 10% تخفیف  

کتاب مبانی پرستاری کوزیر و ارب 2021 باورها و عملکردهای بهداشت و سلامت جلد پنجم

منبع اصلی آزمون دکترای پرستاری و آزمون صلاحیت حرفه‌ای پرستاران

 ترجمه بخشی از 2021 Kozier & Erb's Fundamentals of Nursing: Concepts, Process and Practice 11th Edition

 شامل مطالبی مربوط به باورها و عملکردهای بهداشت و سلامت

 شامل باورها و عملکردهای مربوط به سلامتی برا‌ی افراد و خانواده‌ها با زمینه‌های مختلف فرهنگی

کتاب مبانی پرستاری کوزیر و ارب 2021 باورها و عملکردهای بهداشت و سلامت جلد پنجم

بخش پنجم : باورها و عملکردهای بهداشت و سلامت

فصل 19 : ارتقای سلامت

فصل 20 : سلامت، تندرستی و بیماری

فصل 21 : مراقبت پرستاری پاسخگو از نظر فرهنگی

فصل 22 : روش های درمانی مکمل و جایگزین

کتاب های مرتبط با مبانی پرستاری کوزیر و ارب 2021 باورها و عملکردهای بهداشت و سلامت جلد پنجم

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند