1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. پرستاری
  4. مبانی پرستاری کوزیر و ارب 2021 فرآیند پرستاری جلد سوم
مبانی پرستاری کوزیر و ارب 2021 فرآیند پرستاری جلد سوم جامعه نگر
مبانی پرستاری کوزیر و ارب 2021 فرآیند پرستاری جلد سوم جامعه نگر جامعه نگر  

مبانی پرستاری کوزیر و ارب 2021 فرآیند پرستاری جلد سوم

کد کتاب 132367

کتاب مبانی پرستاری کوزیر و ارب 2021 فرآیند پرستاری جلد سوم

تعداد صفحه
160
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید مبانی پرستاری کوزیر و ارب 2021 فرآیند پرستاری جلد سوم

دارای 10% تخفیف  

کتاب مبانی پرستاری کوزیر و ارب 2021 فرآیند پرستاری جلد سوم

 منبع اصلی آزمون دکترای پرستاری و آزمون صلاحیت حرفه‌ای پرستاران

 ترجمه بخشی از 2021 Kozier & Erb's Fundamentals of Nursing: Concepts, Process and Practice 11th Edition

 شامل مطالبی مربوط به فرآیند پرستاری

 شامل مباحث، تفکر نقادانه و استدلال بالینی، بررسی و شناخت، تشخیص پرستاری، برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی، مستندسازی و گزارش نویسی

کتاب مبانی پرستاری کوزیر و ارب 2021 فرآیند پرستاری جلد سوم

بخش سوم : فرآیند پرستاری

فصل 9 : تفکر نقادانه و استدلال بالینی

فصل 10 : بررسی و شناخت

فصل 11 : تشخیص پرستاری

فصل 12 : برنامه ریزی

فصل 13 : اجرا و ارزشیابی

فصب 14 : مستندسازی و گزارش نویسی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند