1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. ژنتیک
  4. BCQ بانک جامع سوالات کارشناسی ارشد و دکتری ژنتیک و ضمیمه از سال 95 تا 1400نجات مهدیه دوجلدی
BCQ بانک جامع سوالات کارشناسی ارشد و دکتری ژنتیک و ضمیمه از سال 95 تا 1400نجات مهدیه دوجلدی برای فردا
BCQ بانک جامع سوالات کارشناسی ارشد و دکتری ژنتیک و ضمیمه از سال 95 تا 1400نجات مهدیه دوجلدی برای فردا برای فردا  

BCQ بانک جامع سوالات کارشناسی ارشد و دکتری ژنتیک و ضمیمه از سال 95 تا 1400نجات مهدیه دوجلدی

کد کتاب 132364

کتاب BCQ بانک جامع سوالات ژنتیک دو جلدی

ضمیمه بانک سوالات ژنتیک از سال 95 تا 1400

کارشناسی ارشد و دکتری

تعداد صفحه
760
چاپ
زبان
سال نشر
قطع
نوبت چاپ

خرید BCQ بانک جامع سوالات کارشناسی ارشد و دکتری ژنتیک و ضمیمه از سال 95 تا 1400نجات مهدیه دوجلدی

دارای 5% تخفیف  

کتاب BCQ بانک جامع سوالات کارشناسی ارشد و دکتری ژنتیک نجات مهدیه دوجلدی

فصل1: قوانین مندل، روابط بین آلل ها و ژن ها

فصل2: سیکل سلولی، تقسیم سلولی و سازمان بندی ژنوم

فصل3: مواد ژنتیکی

فصل4: تنظیم بیان ژن

فصل5: جهش ها و ترمیم

فصل6: شناسایی جهش ها

فصل7: تعیین نقشه ژنی

فصل8: الگوهای وراثتی و  بیماری های تک ژنی

فصل9: سیتوژنتیک

فصل10: صفات و اختلالات چند عاملی

فصل11: تکوین، تشخیص قبل از تولد و مشاوره ژتیک

فصل12: ژنتیک جمعیت و تکامل

فصل13: ایمونوژنتیک

فصل14: ژتیک سرطان

فصل15: مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند