<
  1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. استرس و سلامتی راهنمایی برای پژوهش و کار بالینی
استرس و سلامتی راهنمایی برای پژوهش و کار بالینی ارجمند
استرس و سلامتی راهنمایی برای پژوهش و کار بالینی ارجمند ارجمند  

استرس و سلامتی راهنمایی برای پژوهش و کار بالینی

کد کتاب 132351

کتاب استرس و سلامتی

راهنمایی برای پژوهش و کار بالینی

تعداد صفحه
656
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید استرس و سلامتی راهنمایی برای پژوهش و کار بالینی

دارای 3% تخفیف  

کتاب استرس و سلامتی راهنمایی برای پژوهش و کار بالینی

کتاب های مرتبط با استرس و سلامتی راهنمایی برای پژوهش و کار بالینی