<
  1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. کار با صندلی در CBT مجموعه تندآموز رفتاردرمانی‌شناختی
کار با صندلی در CBT مجموعه تندآموز رفتاردرمانی‌شناختی ارجمند
کار با صندلی در CBT مجموعه تندآموز رفتاردرمانی‌شناختی ارجمند ارجمند  

کار با صندلی در CBT مجموعه تندآموز رفتاردرمانی‌شناختی

کد کتاب 132350

کتاب کار با صندلی در CBT

مجموعه تندآموز رفتاردرمانی‌شناختی

تعداد صفحه
240
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید کار با صندلی در CBT مجموعه تندآموز رفتاردرمانی‌شناختی

دارای 3% تخفیف  

کتاب کار با صندلی در CBT مجموعه تندآموز رفتاردرمانی‌شناختی

کتاب های مرتبط با کار با صندلی در CBT مجموعه تندآموز رفتاردرمانی‌شناختی