<
  1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. اورژانس
  4. مدیریت در درمان تروما در اورژانس پیش بیمارستانی PHTLS جلد1
مدیریت در درمان تروما در اورژانس پیش بیمارستانی PHTLS  جلد1 آرتین طب
مدیریت در درمان تروما در اورژانس پیش بیمارستانی PHTLS  جلد1 آرتین طب آرتین طب  

مدیریت در درمان تروما در اورژانس پیش بیمارستانی PHTLS جلد1

کد کتاب 132347

کتاب مدیریت در درمان تروما در اورژانس پیش بیمارستانی PHTLS  جلد1

زبان
سال نشر
نوبت چاپ

خرید مدیریت در درمان تروما در اورژانس پیش بیمارستانی PHTLS جلد1

دارای 5% تخفیف  

کتاب مدیریت در درمان تروما در اورژانس پیش بیمارستانی PHTLS  جلد1

کتاب های مرتبط با مدیریت در درمان تروما در اورژانس پیش بیمارستانی PHTLS جلد1