1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. پرستاری
  4. مطالعات موردی در پرستاری داخلی جراحی
مطالعات موردی در پرستاری داخلی جراحی جامعه نگر

مطالعات موردی در پرستاری داخلی جراحی

کد کتاب 132337

کتاب مطالعات موردی در پرستاری داخلی جراحی

تعداد صفحه
87
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید مطالعات موردی در پرستاری داخلی جراحی

دارای 10% تخفیف  

کتاب مطالعات موردی در پرستاری داخلی جراحی

 قابل استفاده جهت آزمون صلاحیت بالینی پایان دوره‌ی دانشجویان کارشناسی پرستاری

 جهت آمادگی دانشجویان ترم آخر کارشناسی پرستاری برای موفقیت در آزمون (OSCE)

کتاب های مرتبط با مطالعات موردی در پرستاری داخلی جراحی