1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. طب داخلی
  4. مهارت های حیاطی برای دانشجویان پزشکی مهارت های انجام پروسیجر های تشخیصی و درمانی
مهارت های حیاطی برای دانشجویان پزشکی مهارت های انجام پروسیجر های تشخیصی و درمانی اندیشه رفیع

مهارت های حیاطی برای دانشجویان پزشکی مهارت های انجام پروسیجر های تشخیصی و درمانی

کد کتاب 132332

کتاب مهارت های حیاطی برای دانشجویان پزشکی مهارت های انجام پروسیجر های تشخیصی و درمانی

تعداد صفحه
170
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید مهارت های حیاطی برای دانشجویان پزشکی مهارت های انجام پروسیجر های تشخیصی و درمانی

دارای 5% تخفیف  

کتاب مهارت های حیاطی برای دانشجویان پزشکی مهارت های انجام پروسیجر های تشخیصی و درمانی

فصل 1: اندازه گیری درجه حرارت بدن

فصل 2: اندازه گیری نبض و فشار خون

فصل 3: پایش اشباع اکسیژنی از طریق پوست

فصل 4: حداکثر جریان بازدمی

فصل 5: نمونه گیری از خون وریدی

فصل 6: مدیریت صحیح نمونه های خون

فصل 7: گرفتن کشت از خون

فصل 8: اندازه گیری قند خون مویرگی

فصل 9: پایش الکتروکاردیوگرام

فصل 10: ثبت الکتروکاردیوگرام 12 لیدی

فصل 11: آزمایش‌های پایه عملکرد تنفسی

فصل 12: آزمایش چند گانه نواری ادرار

فصل 13: آموزش نحوه جمع آوری نمونه وسط ادرار به بیمار

فصل 14: نمونه گیری از بینی،گلو و پوست با سواب

فصل 15: انجام آزمایش بارداری

فصل 16: تجویز اکسیژن

فصل 17: مدیریت راه هوایی: تعبیه ایروی های دهانی_حلقی و بینی_حلقی

فصل 18: تهویه: ماسک جیبی و بگ خود متسع شونده (آمبوبگ)

فصل 19: دفیبریلاسیون (دستی و خودکار)

فصل 20: احیاء قلبی_ریوی

فصل 21: رگ گیری از ورید های محیطی

فصل 22: استفاده از وسایل تزریق

فصل 23: آماده سازی داروها برای تزریق

فصل 24: تعیین دوز و تجویز انسولین و استفاده از Sliding Scales

فصل 25: انجام تزریق زیرجلدی

فصل 26: تزریقات وریدی

فصل 27: انجام انتقاتل خون

فصل 28: سوند گذاری در مردان و زنان

فصل 29: آموزش نحوه استفاده از وسایل برای دارو های استنشاقی توسط بیماران

فصل 30: بخیه زدن پوست

فصل 31: کاربرد آویز دست

فصل 32: دفع ایمن پسماند های بیمارستانی،سوزن و سایر وسایل نوک تیز و برنده

فصل 33: نمونه گیری از گازهای خون شریانی

فصل 34: معاینه گوش

فصل 35: افتالموسکوپی

فصل 36: رفع انسداد راه هوایی با بیرون آوردن جسم خارجی

کتاب های مرتبط با مهارت های حیاطی برای دانشجویان پزشکی مهارت های انجام پروسیجر های تشخیصی و درمانی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند