1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. جامع روش تحقیق در علوم پزشکی
جامع روش تحقیق در علوم پزشکی علمی سنا
جامع روش تحقیق در علوم پزشکی علمی سنا علمی سنا  

جامع روش تحقیق در علوم پزشکی

کد کتاب 103233

کتاب جامع روش تحقیق در علوم پزشکی  

تعداد صفحه
256
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید جامع روش تحقیق در علوم پزشکی

دارای 10% تخفیف  

کتاب جامع روش تحقیق در علوم پزشکی  

کتاب جامع روش تحقیق در علوم پزشکی  

 

فصل1: کلیات تحقیق

فصل2: فرآیند تحقیق

فصل3: اخلاق در پژوهش

فصل4: اهمیت مساله، سوالات و فرضیات تحقیق

فصل5: تحقیق کمّی

فصل6: مروری بر متون

فصل7: چارچوب های نظری

فصل8: تحقیقات کیفی

فصل9: نمونه گیری

فصل10: روش جمع آوری داده ها

فصل11: ارزیابی اندازه گیری و کیفیت داده ها

فصل12: تحلیل داده های کمّی و کیفی و بحث

فصل13: نکات تکمیلی روش تحقیق

آزمون های چهارگزینه ای

پاسخنامه های تشریحی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند