1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. IQB استعداد تحصیلی همراه با پاسخنامه تشریحی
IQB استعداد تحصیلی همراه با پاسخنامه تشریحی گروه تالیفی دکتر خلیلی
IQB استعداد تحصیلی همراه با پاسخنامه تشریحی گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  

IQB استعداد تحصیلی همراه با پاسخنامه تشریحی

کد کتاب 132319

کتاب IQB استعداد تحصیلی همراه با پاسخنامه تشریحی


کلیه رشته های دکتری وزارت بهداشت و وزارت علوم

تعداد صفحه
658
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید IQB استعداد تحصیلی همراه با پاسخنامه تشریحی

دارای 21% تخفیف  

کتاب IQB استعداد تحصیلی همراه با پاسخنامه تشریحی

بخش اول: دفترچه‌های کنکورها
دکتری علوم پزشکی سال 90
سوالات
پاسخنامه تشریحی
دکتری علوم پزشکی سال 91
سوالات
پاسخنامه تشریحی
دکتری علوم پزشکی سال 92
سوالات
پاسخنامه تشریحی
دکتری علوم پزشکی سال 93
سوالات
پاسخنامه تشریحی
دکتری علوم پزشکی سال 97- دسته نخست
سوالات
پاسخنامه تشریحی
دکتری علوم پزشکی سال 97- دسته دوم
سوالات
پاسخنامه تشریحی
دکتری علوم پزشکی سال 98- دسته نخست
سوالات
پاسخنامه تشریحی
دکتری علوم پزشکی سال 98- دسته دوم
سوالات
پاسخنامه تشریحی
دکتری علوم پزشکی سال 99- دسته نخست
سوالات
پاسخنامه تشریحی
دکتری علوم پزشکی سال 99- دسته دوم
سوالات
پاسخنامه تشریحی
دکتری علوم پزشکی سال 99- دسته سوم
سوالات
پاسخنامه تشریحی
دکتری علوم پزشکی سال 99- دسته چهارم
سوالات
پاسخنامه تشریحی
دکتری علوم پزشکی سال 99- دسته پنجم
سوالات
پاسخنامه تشریحی
بخش دوم: مکمل کتاب جامع
گفتار نخست: استدلال منطقی
گفتار دوم: کمیتی
بخش نخست: جبر
بخش دوم: کاربرد درصد در جدول و نمودارها
بخش سوم: هندسه
بخش چهارم: هوش و مباحث تکمیلی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند