1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. اتاق عمل
  4. تکنیک اتاق عمل بری و کهن 2021 اعمال جراحی جلد دوم
تکنیک اتاق عمل بری و کهن 2021 اعمال جراحی جلد دوم جامعه نگر
تکنیک اتاق عمل بری و کهن 2021 اعمال جراحی جلد دوم جامعه نگر جامعه نگر  

تکنیک اتاق عمل بری و کهن 2021 اعمال جراحی جلد دوم

کد کتاب 132309

کتاب تکنیک اتاق عمل بری و کهن 2021 اعمال جراحی جلد دوم

تعداد صفحه
594
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید تکنیک اتاق عمل بری و کهن 2021 اعمال جراحی جلد دوم

دارای 5% تخفیف  

کتاب تکنیک اتاق عمل بری و کهن 2021 اعمال جراحی جلد دوم

 توصیف کامل اعمال جراحی

 پرداختن به حوزه‌های مختلف جراحی

 پرداختن به اصول مراقبتدر حوزه جراحی

 قابل استفاده برای دانشجویان پزشکی، اتاق عمل، پرستاری و هوشبری

 جلد دوم از ترجمه کتاب Berry & Kohn's Operating Room Technique. 14th ed.2020

کتاب تکنیک اتاق عمل بری و کهن 2021 اعمال جراحی جلد دوم

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند