1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. پرستاری
  4. تکنیک اتاق عمل بری و کهن 2021 اصول کار در اتاق عمل جلد اول
تکنیک اتاق عمل بری و کهن 2021 اصول کار در اتاق عمل جلد اول جامعه نگر
تکنیک اتاق عمل بری و کهن 2021 اصول کار در اتاق عمل جلد اول جامعه نگر جامعه نگر  

تکنیک اتاق عمل بری و کهن 2021 اصول کار در اتاق عمل جلد اول

کد کتاب 132305

کتاب تکنیک اتاق عمل بری و کهن 2021 اصول کار در اتاق عمل جلد اول

تعداد صفحه
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید تکنیک اتاق عمل بری و کهن 2021 اصول کار در اتاق عمل جلد اول

دارای 5% تخفیف  

کتاب تکنیک اتاق عمل بری و کهن 2021 اصول کار در اتاق عمل جلد اول

 جلد اول از ترجمه کتاب Berry & Kohn's Operating Room Technique. 14th ed.2020

 توصیف کامل اصول کار در اتاق عمل

 بیان طبقه بندی شده مبانی استریلیزاسیون و ضد عفونی

 شرح جامع وظایف فرد سیرکولر و اسکراب

 پرداختن به تجهیزات و ابزار مورد استفاده در اتاق عمل

 پرداختن به اصول مراقبتدر حوزه جراحی

 قابل استفاده برای دانشجویان پزشکی، اتاق عمل، پرستاری و هوشبری

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند