1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. ارتوپدی
  4. ترجمه کامل تاچیان 2020 فصل 1 تا 11 جلد اول
ترجمه کامل تاچیان 2020 فصل 1 تا 11 جلد اول نامشخص

ترجمه کامل تاچیان 2020 فصل 1 تا 11 جلد اول

کد کتاب 132298

کتاب ترجمه کامل تاچیان 2020 فصل 1 تا 11 جلد اول

چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید ترجمه کامل تاچیان 2020 فصل 1 تا 11 جلد اول

کتاب ترجمه کامل تاچیان 2020 جلد اول  فصل 1تا11

فصل 1: رشد و نمو

فصل 2: سابقه ارتوپدی

فصل 3: معاینه ارتوپدی،: مروری جامع

فصل 4: معاینه ارتوپدیک: کاربرد بالینی

فصل 5: آنالیز راه رفتن

فصل 6: لنگش در کودکان

فصل 7: کمردرد

بخش دوم

فصل 8: ناهنجاری های آناتومیکی

فصل 9: اسکولیوز

فصل 10: کیفوز

فصل 11: دیگر بیماری های آناتومیک ستون فقرات

کتاب های مرتبط با ترجمه کامل تاچیان 2020 فصل 1 تا 11 جلد اول