1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. کارکردهای اجرایی مداخلات درمانی
کارکردهای اجرایی مداخلات درمانی ارجمند

کارکردهای اجرایی مداخلات درمانی

کد کتاب 132291

کتاب کارکردهای اجرایی مداخلات درمانی

تعداد صفحه
232
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید کارکردهای اجرایی مداخلات درمانی

دارای 3% تخفیف  

کتاب کارکردهای اجرایی مداخلات درمانی

کتاب های مرتبط با کارکردهای اجرایی مداخلات درمانی