1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. میکروب شناسی
  4. ETC مجموعه سوالات طبقه بندی شده ارشد و دکترای باکتری شناسی از سال 1383-1382 تا 1401-1400
ETC مجموعه سوالات طبقه بندی شده ارشد و دکترای باکتری شناسی از سال 1383-1382 تا 1401-1400 اطمینان
ETC مجموعه سوالات طبقه بندی شده ارشد و دکترای باکتری شناسی از سال 1383-1382 تا 1401-1400 اطمینان اطمینان  

ETC مجموعه سوالات طبقه بندی شده ارشد و دکترای باکتری شناسی از سال 1383-1382 تا 1401-1400

کد کتاب 132287

کتاب ETC مجموعه سوالات طبقه بندی شده ارشد و دکترای باکتری شناسی از سال 1383-1382 تا 1401-1400

همراه با پاسخنامه کاملا تشریحی و کاربردی 

تعداد صفحه
551
چاپ
تک رنگ
زبان
فارسی
سال نشر
1400
شابک
9786222560836
قطع
وزیری
نوبت چاپ
اول

خرید ETC مجموعه سوالات طبقه بندی شده ارشد و دکترای باکتری شناسی از سال 1383-1382 تا 1401-1400

دارای 17% تخفیف  

کتاب ETC مجموعه سوالات طبقه بندی شده ارشد و دکترای باکتری شناسی از سال 1383-1382 تا 1400 - 1401

قابل استفاده برای داوطلبان ارشد  ایمنی شناسی، بیوتکنولوژی پزشکی، باکتری شناسی، ویروس شناسی، انگل شناسی، قارچ شناسی

دکترای: باکتری شناسی، توکسین های میکروبی

فصل اول :تاریخچه، طبقه بندی و نام گذاری باکتری ها

فصل دوم : ساختار سلولی و فیزیولوژی باکتری ها

فصل سوم : رشد، بقا و مرگ میکروارگانیسم ها

فصل چهارم : متابولیسم باکتری ها

فصل پنجم : ژنتیک باکتری ها

فصل ششم : نقش باکتری ها در بیماری زایی

فصل هفتم : مکانیسم های سیستم ایمنی در برابر باکتری ها

فصل هشتم : کوکسی های گرم مثبت هوازی

فصل نهم : باسیل های گرم مثبت هوازی

فصل دهم : باسیل های گرم منفی هوازی پلءومرفیک، کوکسی ها و کوکوباسیل های گرم منفی هوازی

فصل بازدهم : باسیل های گرم منفی هوازی و تخمیر کننده

فصل دوازدهم : باسیل های گرم منفی غیر تخمیری

فصل سیزدهم : باکتری های بی هوازی

فصل چهاردهم : باکتری های اسید فاست

فصل پانزدهم : باکتری های مارپیچی شکل

فصل شانزدهم : باکتری های درون سلولی، باکتری های فاقد دیواره سلولی

فصل هفدهم : تشخیص های آزمایشگاهی و افتراقی

فصل هجدهم : تکنیک های مولکولی

فصل نوزدهم : داروها و عوامل ضد میکروبی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند