1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. اختلال خواندن
اختلال خواندن تیمورزاده

اختلال خواندن

کد کتاب 132283

کتاب اختلال خواندن

تعاریف، سبب شناسی، ویژگی ها، ارزیابی و روشهای آموزشی

تعداد صفحه
334
چاپ
زبان
سال نشر
قطع
نوبت چاپ

خرید اختلال خواندن

دارای 10% تخفیف  

کتاب اختلال خواندن

1-کلیات

2-سبب شناسی

3-ویژگی ها

4-ارزیابی

5-روش های یادگیری و آموزش

6-مشکلات هیجانی و اجتماعی

7-واژه نامه ی انگلیسی به فارسی

8-واژه نامه ی فارسی به انگلیسی

9-واژه یاب

10-منابع

کتاب های مرتبط با اختلال خواندن