1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. پرستاری
  4. اصول پرستاری کوزیر و ارب 2021 جلد دوم
اصول پرستاری کوزیر و ارب 2021 جلد دوم حیدری

اصول پرستاری کوزیر و ارب 2021 جلد دوم

کد کتاب 132245

کتاب اصول پرستاری کوزیر و ارب 2021 جلد دوم

مفاهیم، فرایندها و اقدامات

با مقدمه : دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی

ویراست یازدهم

تعداد صفحه
219
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید اصول پرستاری کوزیر و ارب 2021 جلد دوم

دارای 10% تخفیف  

کتاب اصول پرستاری کوزیر و ارب 2021 جلد دوم

بخش سوم : فرآیند پرستاری

فصل 9: تفکر نقادانه و استدلال بالینی

فصل 10: بررسی

فصل 11: تشخیص

فصل 12: برنامه ریزی

فصل 13: اجرا و ارزشیابی

فصل 14: مستندسازی و گزارش نویسی

بخش چهارم : جنبه های یکپارچه پرستاری

فصل 15: مراقبت کردن

فصل 16: برقراری ارتباط

فصل 17: آموزش

فصل 18: رهبری، مدیریت و تفویض

کتاب های مرتبط با اصول پرستاری کوزیر و ارب 2021 جلد دوم