1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. خونسردی خود را حفظ کنید جلد دوم درمان شناختی رفتاری برای کودکان و نوجوانان پرخاشگر (کتاب کار)
خونسردی خود را حفظ کنید جلد دوم  درمان شناختی رفتاری برای کودکان و نوجوانان پرخاشگر (کتاب کار) شایان نمودار

خونسردی خود را حفظ کنید جلد دوم درمان شناختی رفتاری برای کودکان و نوجوانان پرخاشگر (کتاب کار)

کد کتاب 132226

کتاب خونسردی خود را حفظ کنید جلد دوم 

درمان شناختی رفتاری برای کودکان و نوجوانان پرخاشگر (کتاب کار)

تعداد صفحه
256
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید خونسردی خود را حفظ کنید جلد دوم درمان شناختی رفتاری برای کودکان و نوجوانان پرخاشگر (کتاب کار)

دارای 3% تخفیف  

کتاب خونسردی خود را حفظ کنید جلد دوم 

کتاب های مرتبط با خونسردی خود را حفظ کنید جلد دوم درمان شناختی رفتاری برای کودکان و نوجوانان پرخاشگر (کتاب کار)