1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. خونسردی خود را حفظ کنید جلد اول درمان شناختی رفتاری برای کودکان و نوجوانان پرخاشگر (راهنمای درمانگر)
خونسردی خود را حفظ کنید جلد اول درمان شناختی رفتاری برای کودکان و نوجوانان پرخاشگر (راهنمای درمانگر) ارجمند
خونسردی خود را حفظ کنید جلد اول درمان شناختی رفتاری برای کودکان و نوجوانان پرخاشگر (راهنمای درمانگر) ارجمند ارجمند  

خونسردی خود را حفظ کنید جلد اول درمان شناختی رفتاری برای کودکان و نوجوانان پرخاشگر (راهنمای درمانگر)

کد کتاب 132225

کتاب خونسردی خود را حفظ کنید  جلد اول

درمان شناختی رفتاری برای کودکان و نوجوانان پرخاشگر (راهنمای درمانگر)

تعداد صفحه
104
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید خونسردی خود را حفظ کنید جلد اول درمان شناختی رفتاری برای کودکان و نوجوانان پرخاشگر (راهنمای درمانگر)

دارای 2% تخفیف  

کتاب خونسردی خود را حفظ کنید جلد اول