1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. فیزیولوژی
  4. تهویه مکانیکی پیل بیم کاربردهای فیزیولوژیکی و بالینی جلد شومیز
تهویه مکانیکی پیل بیم کاربردهای فیزیولوژیکی و بالینی جلد شومیز آناطب
تهویه مکانیکی پیل بیم کاربردهای فیزیولوژیکی و بالینی جلد شومیز آناطب آناطب  

تهویه مکانیکی پیل بیم کاربردهای فیزیولوژیکی و بالینی جلد شومیز

کد کتاب 132219

کتاب تهویه مکانیکی پیل بیم کاربردهای فیزیولوژیکی و بالینی جلد شومیز

چاپ
زبان
سال نشر
قطع
نوبت چاپ

خرید تهویه مکانیکی پیل بیم کاربردهای فیزیولوژیکی و بالینی جلد شومیز

دارای 10% تخفیف  

کتاب تهویه مکانیکی پیل بیم کاربردهای فیزیولوژیکی و بالینی جلد شومیز

فصل 1: اصطلاحات و مفاهیم پایه ای تهویه مکانیکی

فصل 2: ونتیلاتور چگونه کار می کند

فصل 3: چگونه یک نفس تحویل می گردد

فصل 4: اثبات نیاز به تهویه مکانیکی

فصل 5: انتخاب ونتیلاتور

فصل 6: تنظیمات اولیه ونتیلاتور

فصل 7: توجهات نهایی در تنظیم ونتیلاتور

فصل 8: ارزیابی اولیه بیمار

فصل 9: گرافیک های ونتیلاتور

فصل 10: مانیتورینگ همودینامیک

فصل 11: ارزیابی عملکرد تنفس

فصل 12: روش های بهبود تهویه در مدیریت بیمار-نتیلاتور

فصل 13: بهبود اکسیژناسیون و مدیریت سندرم دیسترس تنفسی حاد

فصل 14: پنومونی مرتبط با ونتیلاتور

فصل 15: سداتیوها، آنالژزیک ها و پارالیتیک ها

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند