1. انتشارات جعفری نوین
  2. طب سنتی
  3. کتاب نامه ها و گزارش های پزشکی یاکوب ادوارد پولاک از ایران 1852-1862
کتاب نامه ها و گزارش های پزشکی یاکوب ادوارد پولاک از ایران 1852-1862 چوگان

کتاب نامه ها و گزارش های پزشکی یاکوب ادوارد پولاک از ایران 1852-1862

کد کتاب 103188

کتاب طب سنتی

کتاب نامه ها و گزارش های پزشکی یاکوب ادوارد پولاک از ایران 1852-1862

فهرست کتاب

  1. نامه هایی از ایران
  2. گزارش ها
  3. ضمائم
  4. کتاب شناسی
  5. نمایه
تعداد صفحه
136
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ
نویسنده

خرید کتاب نامه ها و گزارش های پزشکی یاکوب ادوارد پولاک از ایران 1852-1862

کتاب طب سنتی

کتاب نامه ها و گزارش های پزشکی یاکوب ادوارد پولاک از ایران 1852-1862

دانشکده ی طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان یکی از مهمترین مراکز بررسی دانشگاهی و علمی پزشکی سنتی در کشور ، همواره از بحث ها ، پژوهش ها و نظریه پردازی ها از عرصه های مختلف طب سنتی استقبال کرده و مشوق این گونه پژوهش ها نیز بوده است.

کتاب های مرتبط با کتاب نامه ها و گزارش های پزشکی یاکوب ادوارد پولاک از ایران 1852-1862

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند