<
 1. انتشارات جعفری نوین
 2. طب سنتی
 3. کتاب طب اکبری 2 جلدی
کتاب طب اکبری 2 جلدی چوگان
کتاب طب اکبری 2 جلدی چوگان چوگان  

کتاب طب اکبری 2 جلدی

کد کتاب 103177

کتاب طب اکبری 2 جلدی

کتاب طب سنتی

تعداد صفحه
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید کتاب طب اکبری 2 جلدی

محمد اکبر ارزانی دهلوی ، معروف به شاه ارزانی ، از مشاهیر حکماء و اطباء قرون 11 و 12 میباشد که با غور عمیق در متون علوم فلسفی و طبیعی قدماء و تفحص دقیق در کتب طبی ایشان و تجربه ی سالهای متمالی طبابت تجربی و تجربه عملی ، صاحب ذخیره یی کامل و به یاد ماندنی در آموزه های حکیمان و طبیبان گذشته است که در دوره ای کتب خواندنی ای تعالیم ارزشمند را برای آیندگان به یادگار گذاشته است.

کتاب طب اکبری 2 جلدی

 1. در امراض سر
 2. امراض چشم
 3. در امراض گوش
 4. در امراض بینی
 5. در امراض زبان و دهان
 6. در امراض لب
 7. در امراض دندان ها و لثه
 8. در امراض حلق ، لهات ،مری و قصبه ریه
 9. در امراض شش و سینه
 10. در امراض قلب
 11. در امراض ثدی یعنی پستان
 12. در امراض معده
 13. در امراض کبد
 14. در یرقان و امراض طحال
 15. در امراض امعاء
 16. در امراض مقعد
 17. در امراض کلیه
 18. در امراض مخصوص مثانه و امراض مشترک بین مثانه و کلیه
 19. در امراض مخصوص مردان
 20. در امراض صفاق و مراق و ثرب
 21. در امراض مخصوص زنان
 22. در امراضی که در پشت و دست و پا می افتد
 23. در تب ها
 24. در اورام و بثور که در ظاهر بدن افتد و سای امراض پوستی
 25. در امراض مو و امور متعلق به مو
 26. در امراض اظافیر (ناخن ها)
 27. در امراض متفرقه

کتاب های مرتبط با کتاب طب اکبری 2 جلدی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند