1. انتشارات جعفری نوین
  2. طب سنتی
  3. کتاب خواص خوردنی ها و آشامیدنی ها طی قرون و اعصار در بین ملل مختلف جهان
کتاب خواص خوردنی ها و آشامیدنی ها طی قرون و اعصار در بین ملل مختلف جهان چوگان

کتاب خواص خوردنی ها و آشامیدنی ها طی قرون و اعصار در بین ملل مختلف جهان

کد کتاب 103175

کتاب طب سنتی

کتاب خواص خوردنی ها و آشامیدنی ها طی قرون و اعصار در بین ملل مختلف جهان

این کتاب شامل دو بخش است.

  1. در شناخت خوراکی ها
  2. شناخت خوراکی های شایع
تعداد صفحه
384
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید کتاب خواص خوردنی ها و آشامیدنی ها طی قرون و اعصار در بین ملل مختلف جهان

ارسال رایگان

هر خوراکی که وارد بدن شود تحت تاثیر حرارت غریزی و قوای بدنی قرار می گیرد و اثر این دو متقابل است . یعنی هم خوراک در بدن اثر می گذارد و هم بدن بر روی خوراک:

اثر خوراک بر روی بدن ممکن است از راه ماده باشد و هم از راه کیفیت.

کتاب های مرتبط با کتاب خواص خوردنی ها و آشامیدنی ها طی قرون و اعصار در بین ملل مختلف جهان

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند