1. انتشارات جعفری نوین
  2. طب سنتی
  3. کتاب تاریخ طبیعی حیوان شناسی
کتاب تاریخ طبیعی حیوان شناسی چوگان

کتاب تاریخ طبیعی حیوان شناسی

کد کتاب 103173

کتاب طب سنتی

کتاب تاریخ طبیعی حیوان شناسی

این کتاب شامل 2 قسمت  میباشد

  1. انسان،تشکیلات بدنیه انسان
  2. حیوانات،طبقات عمده حیوانات
تعداد صفحه
90
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید کتاب تاریخ طبیعی حیوان شناسی

کتاب طب سنتی

کتاب تاریخ طبیعی حیوان شناسی

این کتاب از جهت مطالعه سیر تاریخی آموزش زیست شناسی جانوری میتواند سودمند باشد ،اشارت مختصر آ به حرارت غریزی وجنبه هایی از حفظ الصحه اعضای حسی نیز بیشتر از جهت تاریخی مهم به نظر می رسد وتا حدودی نمایانگر توجه اولین نویسندگان کتب درسی مدارس دولتی به برخی آموزه های طب ایرانی است گرچه شاید راهگشایی نظری یا عملی ویژه ای برای محققان طب سنتی دربرنداشته باشد. 

 

کتاب های مرتبط با کتاب تاریخ طبیعی حیوان شناسی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند