1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. طب داخلی
  4. اندوکرینولوژی ویلیامز جلد1
اندوکرینولوژی ویلیامز جلد1 جامعه نگر
اندوکرینولوژی ویلیامز جلد1 جامعه نگر جامعه نگر  
اندوکرینولوژی ویلیامز جلد1 جامعه نگر جامعه نگر  
اندوکرینولوژی ویلیامز جلد1 جامعه نگر جامعه نگر  
اندوکرینولوژی ویلیامز جلد1 جامعه نگر جامعه نگر  
اندوکرینولوژی ویلیامز جلد1 جامعه نگر جامعه نگر  
اندوکرینولوژی ویلیامز جلد1 جامعه نگر جامعه نگر  

اندوکرینولوژی ویلیامز جلد1

کد کتاب 103143

کتاب اندوکرینولوژی ویلیامز جلد1

هورمون و عملکرد هورمون

تعداد صفحه
130
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید اندوکرینولوژی ویلیامز جلد1

دارای 10% تخفیف  

گزیده ای از کتاب اندوکرینولوژی ویلیامز جلد 1 (هورمون و عملکرد هورمون)

این کتاب بر مبنای اطلاعات بنیادی حاصل از تحقیقات شیمیایی و فیزیولوژیک یک بحث چکیده وار و معتبراز مدیریت اندوکرینوپاتی بالینی ارائه شده است.با گذشت چند دهه،این کتاب با اضافه شدن علوم جمعیت شناسی،ژنتیک،سلولی و مولکولی غنی تر شده است که زیربنای درک ما از پاتوژنز و مدیریت اختلالات اندوکرینی را تشکیل می دهند.

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند