1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. طب داخلی
  4. اندوکرینولوژی ویلیامز جلد2
اندوکرینولوژی ویلیامز جلد2 جامعه نگر
اندوکرینولوژی ویلیامز جلد2 جامعه نگر جامعه نگر  
اندوکرینولوژی ویلیامز جلد2 جامعه نگر جامعه نگر  
اندوکرینولوژی ویلیامز جلد2 جامعه نگر جامعه نگر  
اندوکرینولوژی ویلیامز جلد2 جامعه نگر جامعه نگر  
اندوکرینولوژی ویلیامز جلد2 جامعه نگر جامعه نگر  
اندوکرینولوژی ویلیامز جلد2 جامعه نگر جامعه نگر  

اندوکرینولوژی ویلیامز جلد2

کد کتاب 103142

کتاب اندوکرینولوژی ویلیامز جلد2 

هیپوتالاموس و هیپوفیز
تعداد صفحه
224
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید اندوکرینولوژی ویلیامز جلد2

دارای 5% تخفیف  

کتاب اندوکرینولوژی ویلیامز جلد2، هیپوتالاموس و هیپوفیز
 این کتاب اطلاعاتی بنیادی حاصل از تحقیقات شیمیایی و فیزیولوژیک را چکیده وار و معتبراز مدیریت اندوکرینوپاتی بالینی ارائه شده است. با گذشت دهه ها این کتاب با اضافه شدن علوم جمعیت شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولی غنی تر شده است که زیربنای درک ما از پاتوژنز و مدیریت اختلالات اندوکرینی را تشکیل می دهند.

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند