1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. طب داخلی
  4. اندوکرینولوژی ویلیامز جلد3
اندوکرینولوژی ویلیامز جلد3 جامعه نگر
اندوکرینولوژی ویلیامز جلد3 جامعه نگر جامعه نگر  
اندوکرینولوژی ویلیامز جلد3 جامعه نگر جامعه نگر  
اندوکرینولوژی ویلیامز جلد3 جامعه نگر جامعه نگر  
اندوکرینولوژی ویلیامز جلد3 جامعه نگر جامعه نگر  
اندوکرینولوژی ویلیامز جلد3 جامعه نگر جامعه نگر  
اندوکرینولوژی ویلیامز جلد3 جامعه نگر جامعه نگر  

اندوکرینولوژی ویلیامز جلد3

کد کتاب 103141

کتاب اندوکرینولوژی ویلیامز جلد3

تیروئید
تعداد صفحه
156
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید اندوکرینولوژی ویلیامز جلد3

دارای 10% تخفیف  

کتاب اندوکرینولوژی ویلیامز جلد3، تیروئید
 این کتاب اطلاعاتی بنیادی حاصل از تحقیقات شیمیایی و فیزیولوژیک را چکیده وار و معتبراز مدیریت اندوکرینوپاتی بالینی ارائه شده است. با گذشت دهه ها این کتاب با اضافه شدن علوم جمعیت شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولی غنی تر شده است که زیربنای درک ما از پاتوژنز و مدیریت اختلالات اندوکرینی را تشکیل می دهند.

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند