1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. طب داخلی
  4. اندوکرینولوژی ویلیامز جلد4
اندوکرینولوژی ویلیامز جلد4 جامعه نگر
اندوکرینولوژی ویلیامز جلد4 جامعه نگر جامعه نگر  
اندوکرینولوژی ویلیامز جلد4 جامعه نگر جامعه نگر  
اندوکرینولوژی ویلیامز جلد4 جامعه نگر جامعه نگر  
اندوکرینولوژی ویلیامز جلد4 جامعه نگر جامعه نگر  
اندوکرینولوژی ویلیامز جلد4 جامعه نگر جامعه نگر  
اندوکرینولوژی ویلیامز جلد4 جامعه نگر جامعه نگر  
اندوکرینولوژی ویلیامز جلد4 جامعه نگر جامعه نگر  

اندوکرینولوژی ویلیامز جلد4

کد کتاب 103140

کتاب اندوکرینولوژی ویلیامز جلد4

کورتکس آدرنال و فشارخون بالای اندوکری
تعداد صفحه
100
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید اندوکرینولوژی ویلیامز جلد4

دارای 10% تخفیف  

کتاب اندوکرینولوژی ویلیامز جلد4 کورتکس آدرنال و فشارخون بالای اندوکری
 این کتاب اطلاعاتی بنیادی حاصل از تحقیقات شیمیایی و فیزیولوژیک را چکیده وار و معتبراز مدیریت اندوکرینوپاتی بالینی ارائه شده است. با گذشت دهه ها این کتاب با اضافه شدن علوم جمعیت شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولی غنی تر شده است که زیربنای درک ما از پاتوژنز و مدیریت اختلالات اندوکرینی را تشکیل می دهند

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند