1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. طب داخلی
  4. اندوکرینولوژی ویلیامز جلد5
اندوکرینولوژی ویلیامز جلد5 جامعه نگر
اندوکرینولوژی ویلیامز جلد5 جامعه نگر جامعه نگر  
اندوکرینولوژی ویلیامز جلد5 جامعه نگر جامعه نگر  
اندوکرینولوژی ویلیامز جلد5 جامعه نگر جامعه نگر  
اندوکرینولوژی ویلیامز جلد5 جامعه نگر جامعه نگر  
اندوکرینولوژی ویلیامز جلد5 جامعه نگر جامعه نگر  
اندوکرینولوژی ویلیامز جلد5 جامعه نگر جامعه نگر  

اندوکرینولوژی ویلیامز جلد5

کد کتاب 103139

کتاب اندوکرینولوژی ویلیامز جلد5 

تولید مثل
تعداد صفحه
250
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید اندوکرینولوژی ویلیامز جلد5

دارای 10% تخفیف  

کتاب اندوکرینولوژی ویلیامز جلد5 تولید مثل
 این کتاب اطلاعاتی بنیادی حاصل از تحقیقات شیمیایی و فیزیولوژیک را چکیده وار و معتبراز مدیریت اندوکرینوپاتی بالینی ارائه شده است. با گذشت دهه ها این کتاب با اضافه شدن علوم جمعیت شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولی غنی تر شده است که زیربنای درک ما از پاتوژنز و مدیریت اختلالات اندوکرینی را تشکیل می دهند

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند