1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. طب داخلی
  4. اندوکرینولوژی ویلیامز جلد7

اندوکرینولوژی ویلیامز جلد7

کد کتاب 103137

کتاب اندوکرینولوژی ویلیامز جلد7

متابولیسم مواد معدنی
تعداد صفحه
141
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید اندوکرینولوژی ویلیامز جلد7

دارای 10% تخفیف  

کتاب اندوکرینولوژی ویلیامز جلد7 متابولیسم مواد معدنی
 این کتاب اطلاعاتی بنیادی حاصل از تحقیقات شیمیایی و فیزیولوژیک را چکیده وار و معتبراز مدیریت اندوکرینوپاتی بالینی ارائه شده است. با گذشت دهه ها این کتاب با اضافه شدن علوم جمعیت شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولی غنی تر شده است که زیربنای درک ما از پاتوژنز و مدیریت اختلالات اندوکرینی را تشکیل می دهند.

کتاب های مرتبط با اندوکرینولوژی ویلیامز جلد7

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند